Wybory Młodzieżowej Rady Miasta Marki

Wybory Młodzieżowej Rady Miasta Marki

Znamy już wyniki głosowania na Radnych oraz skład Młodzieżowej Rady
Miasta Marki!

Dziękujemy za oddane głosy, życzymy Radnym samych sukcesów

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów
do Młodzieżowej Rady

Od 13.02.2024
do 25.02.2024

Etap II

Ogłoszenie listy kandydatów
poddanych pod głosowanie

Do 28.02.2024

Etap III

Głosowanie

18.03.2024

Etap IV

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 20.03.2024

Słowo od burmistrza

Młodzi mieszkańcy Marek,

za kilka, kilkanaście lat to Wy będziecie kształtować przyszłość naszego miasta. Dlatego rozpoczynamy rekrutację do Młodzieżowej Rady Miasta Marki. Zgłoście się! Bądźcie głosem swojego pokolenia i miejcie wpływ na podejmowane decyzje w sprawach ważnych dla młodzieży. Przewidzieliśmy gorące dyskusje, ciekawe inicjatywy i podejmowanie uchwał. Potrzebujemy w Markach aktywnych obywateli. Także tych, którzy jeszcze nie są pełnoletni. W murach mareckiego ratusza zdobywajcie wiedzę i doświadczenie!

Jacek Orych
Burmistrz Miasta Marki

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada?

Młodzieżowa Rada Miasta Marki jest organem samorządnym reprezentującym uczącą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych młodzież zamieszkałą na terenie Miasta Marki. 

Młodzieżowa Rada Miasta Marki jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią lub ugrupowaniem politycznym i nie posiada osobowości prawnej.

Jak zostać radnym Młodzieżowej Rady?

Kto może kandydować?

Wybranym do Rady może być mieszkaniec Miasta Marki, który w dniu wyborów jest uczniem a nie ma ukończonych 18 lat.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Marki odbywa się w terminie od 13 do 25 lutego 2024 r.

Jak zgłosić kandydaturę?

Kandydaturę można zgłosić w formie elektronicznej poprzez platformę do Młodzieżowej Rady Miasta Marki.

Przykładowe działania Młodzieżowej Rady.

1. Doradza władzom miasta w podejmowaniu inicjatyw na rzecz młodzieży.

2. Organizuje koncerty, kina plenerowe, imprezy sportowe, proekologiczne czy charytatywne.

3. Rozwija dialog pomiędzy władzami w mieście a młodzieżą.

4. Pomaga władzom zrozumieć potrzeby i problemy młodzieży.

Zadanie pn. „Młodzieżowa Rada Miasta Marki I kadencja” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo